فرم عضویت در برند طاها

فارسی
آدرس کامل و دقیق شامل نام استان، شهر و ...
شماره تلفن و فاکس را همراه با کد شهر، بدون فاصله وارد کنید
تصویر واضح و با کیفیت مناسب باشد
فایل‌ها باید کوچکتر از 4 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png bmp.
فایل‌ها باید کوچکتر از 4 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.
نوع محصول، کشوری که به آن صادرات داشته اید، سال و حجم صادرات را وارد کنید
فایل‌ها باید کوچکتر از 4 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.
سایت اینترنتی یا شبکه اجتماعی
فایل‌ها باید کوچکتر از 4 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.

Contact us

Address

Javad Kameli

Iran, Qom, Street martyr Sadoughi, Alley 51, No. 67, third floor, ZIP code: 3716945886
Telephone: 02532910908

Mobile: +989127469096

Mobile: +989139809970

Email: taha256@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس

جواد کاملی

ایران - قم - خیابان شهید صدوقی، کوچه 51، پلاک 67، طبقه سوم