About Us

 
Logo Taha Handicraft 2.png
THE GREATEST TRADING GROUP OF IRANIAN HANDICRAFTS
International Online Exhibition and Market of Persian Handicrafts

medium_team logo.png   TAHA Consortium Memebers   /   اعضای کنسرسیوم طاها


 Offices :

medium_200px-IranQom-SVG.svg.png

- آدرس دفتر قم (دفتر مرکزی) :
 آدرس: ایران - قم - خیابان شهید صدوقی، کوچه 51، پلاک 67، طبقه سوم
 تلفن : 02532910908
 کدپستی : 3716945886
- Qom Office Address (Central Office) :
 Iran, Qom, MartyrSadoughi st, 51 Alley, No. 67, Third floor
 Telephone : +982532910908
 ZIPcode : 3716945886
 
medium_200px-IranEsfahan-SVG.svg.png
- آدرس دفتر اصفهان :
 سپاهان شهر، خ غدیر، خ تعاونی 2 ، کوچه رزم ، بلوک د ، واحد 66    
 تلفن : 09139809970
 کد پستی : نیاز به بازنگری
- Isfahan Office Address :
 Iran, Esfahan, Sepahanshahr, Ghadyr st, Taavony2 st, Razm Alley, Block D, No.66 
 Mobile: +989139809970
 ZIPcode : 0000000000
 

medium_200px-IranTehran-SVG.svg.png

- آدرس دفتر تهران :
 خ جمهوری، خ حافظ، ک صالح، ک شاطری، ک ملک پور، نبش شاطری، پلاک 10، ورودی غربی(شاطری) 
 تلفن : 02166709523
 کد پستی : 
1135653313
- Tehran Office Address :
 Iran, Tehran, Jomhouri st, Saleh st, Malekpoor st, Unit 10, shateri door 
 Mobile: +982166709523
 ZIPcode : 1135653313
 
 

Our Team leaders : 

CEO p.jpg

 Javad Kameli (CEO)
 Mobile: +98 912 746 9096
 Email: Taha256@hotmail.com
 Whatsapp & Telegram: +989388192217  
 جواد کاملی (مدیرعامل)
 موبایل: 09127469096
 ایمیل: Taha256@hotmail.com  

chairman p.jpg

 Mohsen Tabatabaifar (Chairman)
 Mobile: +98 912 611 6240
 Email: Tabatabaiee@gmail.com
 Whatsapp, Telegram, WeChat, IMO & ...
 محسن طباطبایی فر (رئیس هیئت مدیره) 
 موبایل: 09126116240
 ایمیل: Tabatabaiee@gmail.com
 و تلگرام ، ایمو ، ویچت و واتس آپ

it man p.jpg

 Mahdi Kameli (IT Manager)
 
1253 Dogwood crescent, North Vancouver, BC. Canada
 Mobile: +1 604 999 4940
 Email: Mehdikameli@gmail.com

 مهدی کاملی (مدیر آی تی)
 موبایل: 0016049994940
 ایمیل: Mehdikameli@gmail.com

 


What is Tahahandicrat ?

"Taha handicraft" consortium is working on original persian luxury handicrafts. We analyze and standard producing process and control market price and goods quality. We try develop and marketing and supply them with today managment systems and make better connection with 7k years art with today technology.
 

OUR MISSIONS :

- Introduce IRAN Central cities ART and CULTURE
- Compatible them with other NATIONS and LANGUAGES
- SHOW YOUR DECIPLINE IN LOVE , ART and BEAUTY With GIFT TYPE selections
- SUPPLY and IMPROVE this cultural goods and make them more accesable
- TRY to improve PACKING and SHIPMENT standards for long distance shipment
- PROMOTION trusty center to VALUATION and RATE for this goods
- Find best trusted solutions to money transfer and make more credit to work with new external partners
- DEFENCE of Oriental PEACE and BEAUTY from west mainstream fictions
 

OUR STORY :

Persia Empire is first and biggest and strongest Empire in the world history. they have about 7K years history. They use Batteries 2000 years before Edison birth , and use Nimrouz (Sistan/ Zarang/ Zavolestan) point (as Greenwich) about 3000 years before Galilei birth, and they have Brain and Eyes surgeries about 4000 years before Louis Pasteur birth.
IRAN MAP ABOUT 2500 years ago:

map-persia-Darius.jpg

IRAN MAP ABOUT 800 years ago:

seljuq.jpg

BUT after ISLAM birth, Persia (iranians) Empire and Turkish (Ottoman) Empire Accept ISLAM. This matter make them really powerful and friendship and dangerous for Criminal people and terrorism. after that specially Jewish try every thing to destroy them, even spies(specially "Nurbanu Sultan" and "hurrem sultan" in iran) repeat "Esther" experiment (Red Sparrow) to explode this Empire. they make fake religions (like ISIS) and very big internal and external wars and kill Millions human to make Empires STOP. this wars countinued from 700 years ago to now specially from 100 years ago. Today they try to make war between IRAN and USA . IRAN detect israelian spies every day But USA have not pay attention to jewish spies and their medias. USA attack to IRAN and their sliced parts (Iraq , Syria , Afghanistan and ...) again and again without iran serious response (IRAN does not want kill sinless people for some stupid media and spies activity).
Persia Empire from 1930 to now :
islamic-republic-of-iran-now.jpg
 
TODAY Persia Empire success to STOP or IGNORE external attacks for more than 30 years and they have best time to refer his culture and regrow , offer peace and offer happiness life style after world war damages AGAIN.
First "Dialogue Among Civilizations Center" ("safa khane"s) Established at Isfahan (as culture basement) 1902 to stop wars and this matter internationally recognised by Persia president (khatami) at 2001 BUT after USA and Europa (with USA pressure) economical ATTACK to IRAN (2007) and restrain their BANK and block IRAN monies this center stoped (2008) and only do some limited work.
 
TODAY WE SPEAK TO OTHER CIVILIZATION WITH OUR ARTS AND BUSINESS AS PERSIAN CULTURAL AGENCY. SHOW THEM PEACE AND KNOWLEDGE SIGN FROM 7000 YEARS PERSIAN DNAs
 

FOR NEW PERSIAN CULTURAL SUPPLIERS :

برند بین المللی "صنایع دستی طاها" یا به اختصار "برند طاها"، با رویکرد ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکتها، بنگاهها، کارگاههای بزرگ و کوچک صنایع دستی ایرانی، حقوقی یا حقیقی، تولیدی، ایده پردازی، طراحی و مراکز تحقیقاتی پژوهشی دانشگاهی، قصد دارد با ایجاد مشارکت، همکاری و نشاط در کلیه بخشهای تولیدی و سیاست گذاری، ضمن گشودن پنجره های نو به بازارهای جهانی، حرکتی جدید در جهت توسعه صادرات صنایع دستی ایرانی و ارائه فرهنگ و هنر ایرانی بردارد.
ما تجربه 30 ساله خود را در بازارهای بین المللی، و شما هنر و تجربه خود را برای تحقق این هدف ملی عرضه میکنیم.  
 
سیاست گذاری برند "صنایع دستی طاها"
- در نظر گرفتن کلیه بازارهای بین المللی بعنوان جامعه هدف صادرات
- بکارگیری توان موجود شرکتها و بنگاههای کوچک و بزرگ صنایع دستی حقیقی، حقوقی و توسعه آن
- همکاری با اتحادیه ها، نهاد ها و سازمانهای متولی صنایع دستی ایرانی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی پژوهشی با هدف هم افزایی در جهت توسعه صادرات
- ایده پردازی و ارائه مشاوره در تولید نمونه محصول بر اساس ایده جدید (با مشارکت اعضاء)
- بازاریابی محصولات نمونه تولید شده، و معرفی مشتری به تولید کننده برای دریافت سفارش
- کنترل کیفی محصولات صادراتی جهت ایجاد اعتماد مستمر در بازارهای بین المللی
- بازاریابی محصولات موجود اعضاء (در صورت تامین اقتضائات بازار بین الملل)
- توسعه صادرات صنایع دستی ایرانی از تولید کنندگان خرد و کلان از طریق رشد کیفی و کمی تولید و بازرگانی بین المللی صنایع دستی با رعایت استانداردها و عرف بازار بین الملل
- تشویق تولید کنندگان خرد برای حضور در بازارهای صادراتی از طریق ارائه "بسته حمایتی" با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات صنایع دستی
- ایجاد "مجمع اعضاء برند طاها" با هدف رایزنی، تبادل نظر، بررسی رویدادهای بازارهای بین المللی صنایع دستی، عرصه های سرمایه گذاری، تولید و صادرات
 
TAHA HANDICRAFT Production rules
قوانین "صنایع دستی طاها" برای تولید کنندگان
چگونه با هم کار میکنیم؟
فرایند همکاری، به صورت ساده، دارای مراحل زیر است:
1. برند طاها محصولات موجود عضو را بررسی می کند، و اگر این محصولات با مشخصات فعلی را قابل ارائه در بازارهای بین المللی تشخیص دهد، ابتدا آنها را در فروشگاه اینترنتی برند طاها با قابلیت فروش آنلاین در خارج از کشور عرضه خواهد کرد.
2. با در نظر گرفتن ظرفیتها و قابلیتهای موجود عضو، برند طاها اقدام به ارائه ایده جدید برای تولید محصولات جدید بر اساس تقاضای بازارهای بین المللی خواهد کرد.
3. بر اساس ایده جدید، طراحی صورت می گیرد و سپس تعدادی محدود از آن کالا تولید میشود.
4. قیمت گذاری نهایی محصول، بر اساس قیمت تمام شده محصول، سود متعارف تولید کننده، هزینه های مالیاتی و ارسال به مشتری و نهایتا درصد سودی که برند طاها مطابق قرارداد دریافت می کند تعیین خواهد شد.
5. برند طاها فعالیت بازاریابی و ارسال نمونه کالا را برای مشتریان عمده خود در خارج از شروع می کند.
6. با به نتیجه رسیدن فرایند بازاریابی، ثبت سفارش انجام می گیرد.
7. ثبت سفارش در اختیار عضو قرار میگیرد و تولید بر اساس آن انجام می شود.
8. محصولات تولیدی، توسط برند طاها کنترل کیفی میشوند. بدیهی است محصولات فاقد تایید کنترل کیفی، هرگز صادر نخواهند شد.
9. کلیه امور مربوط به صادرات، نقل و انتقالات مالی، اعتباری بانکی و ... بعهده عضو خواهد بود. در صورتیکه تولید کننده، به هر دلیل امکان صادر کردن محصولات یا انتقالات مالی را نداشته باشد، برند طاها این مسئولیت را از جانب تولید کننده بعهده خواهد گرفت.
 
عضویت در "برند طاها"
برای عضویت در این برند، ابتدا فرم اینترنتی درخواست عضویت تکمیل می شود. در این فرم تصاویر نمونه هایی از صنایع دستی تولیدی و بعض مشخصات دیگر متقاضی اخذ می شود.    
مدیریت برند بعد از بررسی فرم و مشخصات متقاضی، نظر نهایی خود را بصورت رسمی به متقاضی اعلام خواهد کرد.
از آنجا که عضویت در این برند تعهداتی برای طرفین ایجاب می کند، در صورت پذیرش نهایی ، قرارداد عضویت به امضای طرفین خواهد رسید.
این بسته، شامل حمایتهای مالی برای تقویت تولید کنندگان گوچک، جذب سرمایه گذاری، برگزاری کلاسهای آموزشی و کارگاههای دانش افزایی، بهینه کردن روشهای تولید، چگونگی رقابت در بازارهای بین المللی، آشنایی با استانداردهای بین المللی مواد اولیه، محصول و بسته بندی و ... برای کلیه اعضاء می باشد.
 
اطلاعات ثبتی در نماد اعتماد الکترونیک
جواد کاملی
آدرس: ایران - قم - خیابان شهید صدوقی، کوچه 51، پلاک 67، طبقه سوم، کدپستی: 3716945886
تلفن: 00982532910908
موبایل: 00989127469096